Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Informatie Over Wetshandhaving

Laatst bijgewerkt: 24 april 2023

De informatie op deze pagina is bedoeld voor wetshandhavingsinstanties die werken met BeReal. Meer algemene informatie is beschikbaar in ons privacybeleid, onze servicevoorwaarden en communautaire normen (samen de "Gebruikersovereenkomst").

Welke gegevens heeft BeReal?

De gegevens die BeReal kan hebben voor een account, kan variëren op basis van de instellingen van de accounthouders en hun gebruik van onze diensten. De gegevens kunnen bestaan uit een telefoonnummer, voor- en/of achternaam, geboortedatum, gebruikersnaam, een korte biografie, e-mailadres, profielfoto, foto's, RealMojis, bijschriften, reacties, berichten, geolocatie, IP-adres, apparaattype en besturingssysteem, apparaat en apparatuurgegevens.  

Onze praktijken inzake het bewaren van gegevens, worden beschreven in ons privacybeleid

Hoe juridische verzoeken richten aan BeReal?

De gegevensbeheerder voor alle gebruikersgegevens is BeReal SAS, met hoofdkantoor te 30/32 Boulevard Sébastopol 75004 Parijs, FRANKRIJK, met registratienummer 881 079 685 bij het Paris Trade and Companies Registry. Alle verzoeken moeten worden gericht aan BeReal SAS.

Alle juridische verzoeken moeten gebeuren via dit formulier.  

Verdragen voor gemeenschappelijke juridische ondersteuning

Het beleid van BeReal is prompt reageren op verzoeken die op de gepaste manier gericht zijn via het verdrag voor gemeenschappelijke juridische ondersteuning ("MLAT") of rogatoire brieven, die voldoen aan de gepaste procedure voor dienstverlening. Bij het verzenden van verzoeken via een MLAT-procedure, moet je het duidelijk maken dat het verzoek is verzonden door middel van MLAT en de naam van het land waaruit het afkomstig is vermelden.

Welke soorten van verzoeken aanvaardt BeReal?

Verzoek voor bewaring

Indien juridisch gepast, accepteren we verzoeken van wetshandhavingsinstanties om dossiers te bewaren die mogelijk relevant bewijs tijdens procesvoeringen bevatten. We zullen informatie gedurende 90 dagen bewaren, maar niet openbaar maken, in afwachting van een geldig juridisch proces. Verzoeken voor bewaring, moeten, overeenkomstig de geldende wet:

 • Worden ondertekend door de aanvragende functionaris;
 • Een geldig officieel e-mailadres voor terugzenden bevatten;
 • Worden verzonden met een briefhoofd van de wetshandhavingsinstantie, in een niet bewerkbaar format;
 • De BeReal-gebruikersnaam bevatten en zoveel mogelijk informatie over de gevraagde informatie (zoals datum en tijd van gevraagde foto's of berichten) om het voor BeReal mogelijk te maken om de relevante informatie te identificeren en bewaren.  

Verzoeken voor gebruikersgegevens

Niet-openbare gebruikersgegevens zullen niet vrijgegeven worden, tenzij als antwoord op gepaste juridische procedures zoals een bevelschrift, gerechtelijk bevel, andere geldige juridische processen of als antwoord op een geldig noodverzoek, zoals hieronder wordt beschreven.

Verzoeken voor gebruikersgegevens overeenkomstig de geldende wet, moeten volgende zaken bevatten:

 • De BeReal-gebruikersnaam en zoveel mogelijk informatie over de gevraagde informatie (zoals datum en tijd van gevraagde foto's of berichten) om het voor BeReal mogelijk te maken om de relevante informatie te identificeren en bewaren;
 • Details verstrekken over welke specifieke gegevens gevraagd worden (zoals basis abonneegegevens en de relatie met je onderzoek);
 • OPMERKING: Verzeker dat de gegevens die je zoekt niet openbaar beschikbaar zijn. We kunnen te uitgebreide of vage verzoeken niet verwerken.
 • Een geldig officieel e-mailadres bevatten (zoals name@agency.be) zodat we contact met u kunnen opnemen als we op de hoogte worden gesteld van uw juridisch proces;
 • Zijn verzonden met een briefhoofd van een wetshandhavingsinstantie.

Verzoeken voor openbaarmaking in noodgevallen

We kunnen accountgegevens verstrekken aan een wetshandhavingsinstantie, als antwoord op een geldig verzoek voor openbaarmaking in een noodgeval. Als we informatie ontvangen waardoor we in goed vertrouwen kunnen veronderstellen dat er een dringende situatie bestaat met een gevaar op overlijden of ernstig fysiek letsel van een persoon, kunnen we de nodige gegevens verstrekken om de schade te voorkomen. We evalueren verzoeken op openbaarmaking bij noodgevallen geval per geval, overeenkomstig de relevante wet.

 • Een duidelijke verklaring dat dit een verzoek voor openbaarmaking in een noodgeval is;
 • De identiteit van de persoon die gevaar loopt om te overlijden of ernstig fysiek letsel op te lopen;
 • De aard van het noodgeval (zoals melding van zelfmoord, terroristische aanval, bommelding);
 • De naam van het BeReal-account en zoveel mogelijk informatie over de gevraagde informatie (zoals datum en tijd van gevraagde foto's of berichten) om het voor BeReal mogelijk te maken om de relevante informatie te identificeren en bewaren;  
 • De specifiek gevraagde gegevens en waarom die gegevens noodzakelijk zijn om de noodsituatie te voorkomen;
 • De handtekening van de wetshandhavingsfunctionaris die het verzoek ingediend heef; en
 • Alle andere beschikbare details of context met betrekking tot de bepaalde omstandigheden.

 

Melding van een juridisch verzoek van een BeReal-gebruiker

BeReal zal een gebruiker op de hoogte brengen als het een juridisch verzoek ontvangt met betrekking tot hun account, tenzij dit voor BeReal verboden is bij wet. Voor zover de voorwaarden voor niet openbaarmaking gelden voor uw verzoek, moeten ze duidelijk gemaakt worden in het verzoek. Uitzonderingen op ons beleid inzake kennisgeving aan gebruikers, kunnen dringende of contraproductieve omstandigheden, zoals noodgevallen met nakende levensbedreiging, seksuele uitbuiting van kinderen of terrorisme.

Terugbetaling van kosten

BeReal kan vragen om terugbetaling van kosten die werden gemaakt met betrekking tot geproduceerde gegevens overeenkomstig het juridisch proces waar toegelaten door de geldende wet.

Algemene vragen

Algemene vragen van wetshandhavings- of overheidsfunctionarissen moeten worden verzonden via ons webformulier.