Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Laatst bijgewerkt op 01-12-2022

Bij BeReal draait het om ontdekken. We zijn er trots op een platform te bieden waarmee gebruikers zoals jij een kijkje kunnen nemen in je echte leven en het leven van je vrienden ontdekken. We willen dat BeReal een plek is waar onze gebruikers plezier kunnen hebben en zich kunnen uiten terwijl ze zich veilig voelen. Wij hebben onze gemeenschapsnormen ontwikkeld om jou, en al onze gebruikers, te helpen onze diensten veilig te gebruiken. We zorgen voor je. 

 

In het kort

Bij BeReal waarderen we authenticiteit, spontaniteit en vriendelijkheid. Als algemene regel eisen wij dat de inhoud die je in de app plaatst trouw is aan jezelf, anderen respecteert en rechtmatig is. Als je vindt dat je rechten niet worden gerespecteerd, of dat een andere gebruiker zich ongepast gedraagt,laat het ons dan weten.

 

In detail

Authenticiteit

Je mag alleen je eigen inhoud plaatsen. Je dagelijkse BeReal, RealMojis, profielfoto moeten jezelf afbeelden. Je mag geen vervalste afbeeldingen, foto's van anderen of misleidende foto's gebruiken om jezelf te identificeren.

Let op andere mensen die voorkomen in de inhoud die je publiceert. Zorg ervoor dat iedereen die op jouw BeReal verschijnt, akkoord gaat voordat je iets plaatst, of ze nu een gebruiker van de app zijn of niet. Respecteer hun auteursrecht.

Eén persoon = één account. Je kunt een account niet delen.

Gebruik de app niet als je jonger bent dan 13 jaar. Wij hebben je geboortedatum nodig bij het aanmaken van een account om te bepalen of je de app kunt gebruiken, wat per land van woonplaats kan verschillen. 

 

Respect

Wij hanteren een nultolerantiebeleid tegen elk ongepast gedrag ten opzichte van onze gebruikers. Als je ongepast gedrag tegenkomt,laat het ons weten.     

Pesten, intimidatie, laster en bedreigingen: geen enkel gedrag dat als zodanig kan worden gekwalificeerd, is toegestaan op het platform. Bovendien is gepubliceerde of geüploade inhoud waarmee een gebruiker of een derde gepest, geïntimideerd, belasterd of bedreigd wordt, verboden.

Hatelijke inhoud: het is verboden haat of geweld tegen mensen te bevorderen of te tolereren op grond van hun ras, etnische afkomst, huidskleur, nationale afkomst, godsdienst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, gezondheidstoestand of andere vormen van discriminerende onverdraagzaamheid. Je mag de app niet gebruiken om organisaties, personen of anderen te promoten of te steunen die haatdragend of discriminerend gedrag aanmoedigen of goedkeuren, of geweld in welke vorm dan ook bevorderen.

Uitbuiting van kinderen: het is ten strengste verboden materiaal te publiceren of te uploaden dat kinderen uitbuit of misbruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot beelden of afbeeldingen van seksueel misbruik, of die kinderen op een seksuele manier afbeelden.

Seksueel misbruik, naaktheid, expliciete inhoud: laat geen inhoud zien die te maken heeft met naaktheid of seksueel misbruik.

Privacy: we willen allemaal dat iets privé blijft. Je mag geen inhoud delen die onder de geheimhoudingsplicht valt, of persoonlijke informatie over iemand anders. Je bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die je in de app deelt, en als zodanig moet je informatie die niet je eigendom is vertrouwelijk houden. 

 

Zelfmoord en zelfbeschadiging

Promoot niets dat verband houdt met zelfmoord of zelfbeschadiging.

Als je je gespannen voelt of hulp nodig hebt, neem dan contact op met een dierbare of eenvereniging voor steun. Als je in direct gevaar verkeert, neem dan contact op met de plaatselijke hulpdiensten of wetshandhavers.

Als iemand die je kent in nood verkeert, deel dan dezebronnen met hem of haar. Als ze in direct gevaar verkeren, neem dan contact op met de plaatselijke hulpdiensten of wetshandhaving.

 

Niet-commercieel gebruik

BeReal is niet bedoeld om goederen of diensten te promoten. We willen dat het een veilige plek blijft waar je plezier hebt. Daar is alle promotionele inhoud verboden. 

Verborgen en illegale activiteiten: het is verboden diensten te promoten, inhoud te uploaden of te publiceren die activiteiten vergemakkelijkt of aanmoedigt die in strijd zijn met de wetten van het land van waaruit je de app gebruikt.

Intellectueel eigendom: het is verboden inhoud te delen of te uploaden die inbreuk maakt op de auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van wie dan ook.

Misleidende praktijken: je mag de app niet gebruiken voor misleidende marketingpraktijken of enige andere illegale of oneerlijke activiteit. De bijdragen moeten een ervaring uit je echte leven weerspiegelen. Valse betrokkenheid is niet toegestaan en zal worden verwijderd, samen met alle inhoud die wordt geanalyseerd als desinformatie, identiteitsdiefstal, denigrerend of misleidend.

Kwaadaardige praktijken: weerhoud je van corruptie of pogingen tot corruptie van de app met phishing-technieken, virussen en andere malware, scraping, of andere activiteiten die de integriteit en werking van de app kunnen ondermijnen. Het downloaden of verspreiden van materialen die de correcte werking van de app of andere diensten en infrastructuur van BeReal verstoren, is niet toegestaan.

 

Rechtmatig gedrag

Gebruik BeReal niet voor illegale activiteiten, waaronder het promoten van criminele activiteiten en het faciliteren van of deelnemen aan cybercriminaliteit. Dit geldt ook voor het kopen, verkopen of vergemakkelijken van de verkoop van illegale of gereglementeerde producten, waaronder drugs, smokkelwaar, wapens en nagemaakte goederen of documenten.

Wij verbieden de promotie van gereglementeerde goederen of industrieën, waaronder illegaal gokken, tabaksproducten en alcohol.

Alle terroristische, extremistische of haatdragende groepen zijn verboden in de app. Er is een nultolerantie voor inhoud die gewelddadig extremisme, terrorisme, oorlog of menselijke uitbuiting kan bevorderen of legitimeren. 

 

Hoe reageren?

Meld elke mogelijke schending van deze Normen doorons een e-mail te sturen. Het BeReal Support Team zal de melding bekijken en indien nodig antwoorden. Wij kunnen je contactgegevens gebruiken, waaronder je gebruikersnaam, volledige naam en e-mailadres, om contact met je op te nemen. 

Maak screenshots van inhoud waarvan je denkt dat deze de Normen schendt.

 

Wat gebeurt er dan?

Elk gedrag, elke activiteit of elke inhoud die volgens ons in strijd is met deze Normen kan tijdelijk of permanent worden bestraft. 

Wij hebben het recht om de inhoud en het gebruik van de app op elk moment en naar eigen goeddunken te controleren om na te gaan of deze Normen en de Gebruiksvoorwaarden worden nageleefd. Onze beslissing of er sprake is van een schending van deze Normen is definitief. Gelukkig zou dit allemaal uitzonderlijk moeten blijven als je je aan deze Normen houdt.

Indien je toch van mening bent dat een tegen jou genomen beslissing oneerlijk is, heb je de mogelijkheid deze te betwisten doorons een e-mail te sturen.

Wij zullen deze Normen waarschijnlijk regelmatig bijwerken. Je zult uiteraard bericht krijgen van elke substantiële wijziging van deze Normen. Door de app te blijven gebruiken of je account te raadplegen, heb je dergelijke wijzigingen geaccepteerd. 

 

Conclusie

Deze Normen moeten serieus worden genomen. Ze vormen een integraal onderdeel van onze Gebruiksvoorwaarden en zijn als zodanig bindend tussen ons. Als je het niet eens bent met één van de bovenstaande punten, dan is BeReal misschien niets voor jou. Wij  staan open voor je feedback over onze Normen. 

 

Dat is het voor nu. Geniet van het echt zijn!