Hoppa till huvudinnehållet

Diagram För Databehandling

Senast uppdaterad: 24 april 2023

Denna tabell är utformad som ett användbart komplement men inte som en ersättning för vår Integritetspolicy. Vi uppmanar dig att läsa vår Integritetspolicy noggrant. Den här tabellen innehåller information som vi får om dig, de syften som vi använder den för, de juridiska skälen till insamlingen och/eller användningen och den allmänna perioden som vi behåller informationen. 

 

Därför behandlar vi uppgifterna Dessa personuppgifter behandlas Rättslig grund för behandlingen Lagringsperiod

Skapa ditt konto och identifiera dig när du loggar in. 

Obligatoriska profiluppgifter (namn, födelsedatum, telefonnummer) Genomförande av avtalet mellan dig och BeReal  Varaktigheten av användningen av tjänsterna eller tills du begär att ditt konto ska raderas.
Valfria profiluppgifter (biografi) Genomförande av avtalet mellan dig och BeReal.  Varaktigheten av användningen av tjänsterna eller tills du begär att ditt konto ska raderas.
Så att du kan publicera innehåll på BeReal Uppgifter om din aktivitet på BeReal, kommunikation med BeReal, uppgifter om använda enheter och utrustning Den Personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att tillhandahålla en funktionell applikation.   Två år från insamlingsdatum eller tills du begär att uppgifterna ska raderas.
Uppgifter som skickas av telefonens kamera och foton som lagras på telefonen Genomförande av avtalet mellan Dig och BeReal. Varaktigheten av användningen av tjänsterna eller tills du begär att dina uppgifter ska raderas.
Förse dig med Tjänsterna Innehållsrelaterade uppgifter Genomförande av avtalet mellan Dig och BeReal (dvs. att faktiskt få BeReal att arbeta för dig) Varaktigheten av användningen av tjänsterna eller tills du begär att dina uppgifter ska raderas.
Så att vi kan behandla begäranden, klagomål och rapporter

Innehållsdata, kommunikation med BeReal Den Personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att tillhandahålla en funktionell Applikation Varaktighet för användningen av tjänsterna. 
Moderering av innehåll i enlighet med lagen (förebyggande av olaglig verksamhet, bedrägeri, trakasserier på nätet, ...) och våra villkor Innehållsuppgifter, uppgifter om din aktivitet på BeReal Uppfyllande av våra lagstadgade skyldigheter (dvs. lagstadgade krav på att BeReal ska behålla denna information i vissa fall)

Ett år från insamlingen för metadata.

Upp till 5 år (lagstadgad begränsning) för uppgifter som sparas för att förebygga tvister.

Sammankoppla dig med dina vänner  Kontaktuppgifter från din smartphone Samtycke Användningstiden för Tjänsterna eller fram till dess att samtycket dras tillbaka.
Telefonnummer
Geolokalisering
Kommunikation och marknadsföring  Innehållsdata, bild av dig Samtycke Två år från det datum då en användare ger BeReal specifikt samtycke till att använda en del av sitt innehåll för kommunikation och marknadsföring med en särskild tredje part.

Se till att appen fungerar utan problem för dig


Navigationsuppgifter (IP-adress, besökta sidor osv.)


Samtycke Upp till 24 månader. 

Så att vi kan identifiera dig till ditt konto

ID-kort, pass, körkort

Legitimt intresse

Radas omedelbart efter att användarens identitet har verifierats. 

 

Var denna artikel till hjälp?
172 av 392 tyckte detta var till hjälp