Hoppa till huvudinnehållet

Senast uppdaterad: 24 april 2023

Upptäckt är viktigt för oss på BeReal. Vi värdesätter äkthet, spontanitet och vänlighet, och vi är stolta över att kunna erbjuda en plattform som gör det möjligt för användare som du själv att dela med sig av en inblick i ditt och dina vänners verkliga liv. Vi vill att BeReal ska vara en plats där människor kan ha roligt, uttrycka sig fritt och känna sig trygga. 

Våra gemenskapsstandarder har utformats för att se till att du och alla våra användare använder våra tjänster på ett säkert sätt – och de måste tas på allvar. De ingår i våra Användarvillkor och vår Integritetspolicy (tillsammans ”Användaravtalet”). Om du inte samtycker till någon del av Användaravtalet, inklusive Gemenskapsstandarderna, kan det vara möjligt att BeReal inte passar dig. 

Gemenskapsstandarderna är egentligen bara en rad standarder som handlar om att vara respektfull mot andra människor. Du bryter förmodligen mot Gemenskapsstandarderna om du gör något som du inte vill att andra ska göra mot dig på BeReal. Men här finns en lista om du är osäker:

Mobbning, övergrepp och trakasserier: Du får inte dela innehåll som syftar till att mobba, begå övergrepp mot eller trakassera människor, oavsett om de är andra användare eller icke-användare. 

Sexuell exploatering av barn: Exploatering av barn är strängt förbjudet och BeReal har nolltolerans mot innehåll som innehåller eller främjar sexuell exploatering av barn. 

Hatiskt innehåll: Du får inte dela innehåll som är hatiskt mot enskilda personer eller organisationer. 

Olaglig verksamhet: Du får inte dela innehåll som främjar eller orsakar olaglig verksamhet.  

Immateriell egendom: Du får inte dela innehåll som kränker andras immateriella rättigheter.

Icke-ömsesidig nakenhet: Icke-ömsesidig nakenhet är strängt förbjuden och BeReal har nolltolerans mot innehåll som innehåller eller främjar icke-ömsesidig nakenhet. 

Icke-offentliga personuppgifter: Du får inte dela innehåll som innehåller andra personers icke-offentliga personuppgifter utan deras samtycke.  

Självmord och självskada: Du får inte dela innehåll som främjar, uppmuntrar eller förhärligar självmord eller självskadebeteende. 

Våldsamt innehåll: Du får inte dela innehåll som är hotfullt, uppmanar till, förhärligar eller uttrycker en önskan om våld eller skada. 

Lämna en rapport

Du kan rapportera brott mot dessa Gemenskapsstandarder direkt via rapporteringsverktygen i BeReal-applikationen eller via vårt webbformulär här. BeReal-supportteamet kommer att granska rapporten och svara vid behov. Vi kan använda din kontaktinformation, inklusive ditt användarnamn, fullständiga namn och e-postadress, för att komma i kontakt med dig. 

Om du inte rapporterar innehåll med hjälp av rapporteringsverktygen i BeReal-applikationen ska du ta en skärmdump av det innehåll eller konto som du anser bryter mot Gemenskapsstandarderna.

Vad händer efter att du har gjort en anmälan?

Alla beteenden, aktiviteter eller innehåll som vi anser strider mot Gemenskapsstandarderna kan bestraffas, med antingen tillfälliga eller permanenta efterföljder. 

Vi har rätt att när som helst och efter eget gottfinnande övervaka innehållet och användningen av Appen för att kontrollera att Gemenskapsstandarderna och Användarvillkoren följs. Vårt beslut om huruvida det föreligger ett brott mot Gemenskapsstandarderna är slutgiltigt. Lyckligtvis behöver du inte oroa dig för detta om du följer Gemenskapsstandarderna.

Om du anser att ett beslut som fattats mot dig är orättvist har du dock möjlighet att bestrida det genom vårt överklagandeformulär.

Det var allt för tillfället. Vi föredrar ditt sanna jag!

Var denna artikel till hjälp?
2019 av 3019 tyckte detta var till hjälp