Hoppa till huvudinnehållet

Reagera på & kommentera RealPeople & RealBrands

Reagera med RealMojis och kommentarer på dina favoritkändisar och varumärken från RealPeople & RealBrands-flödet 📢 !

Reagera med RealMojis

  1. Tryck på smileysymbolen längst ned till höger på BeReal eller dubbeltryck var som helst på BeReal för att öppna RealMoji-vyn.
  2. Tryck på den RealMoji som du vill reagera med.

Visa RealMoji-reaktioner

RealPeople & RealBrands kan se alla RealMojis som lämnats på deras BeReal. Andra användare kan bara se ett urval av slumpmässiga RealMojis som lämnats på RealPeople & RealBrands BeReal.

Lägg till kommentarer

Endast RealFans kan se och lämna kommentarer under RealPeople & RealBrands BeReal.

  1. Tryck på alternativet för att lägga till eller visa kommentarer under RealPerson eller RealBrands BeReal.
  2. Skriv din kommentar och tryck på "Skicka".

RealPeople & RealBrands kan reagera med RealMojis på kommentarer som lämnas på deras BeReal.

Timeline - Following - Animated RealMojis.png

 

Se kommentarer

Kommentarer måste godkännas av RealPerson eller RealBrand innan de blir synliga. När kommentarerna har godkänts är de endast synliga för RealFans.

Var denna artikel till hjälp?
132 av 183 tyckte detta var till hjälp