Hoppa till huvudinnehållet

Hatiskt Innehåll

Senast uppdaterad: 24 april 2023

Du får inte dela innehåll som är hatiskt mot enskilda personer eller organisationer. 

Vad anses vara ett brott mot denna policy?

Innehåll som främjar eller tolererar hat eller våld mot människor på grund av ras, etniskt ursprung, hudfärg, nationellt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, hälsotillstånd eller andra former av diskriminerande intolerans. Och du får inte dela innehåll som främjar eller stöder organisationer, individer eller andra som uppmuntrar eller godkänner hatfullt eller diskriminerande beteende i någon form.

Hur rapporterar jag ett brott mot denna policy?

Om du ser innehåll eller ett konto som du anser bryter mot den här policyn kan du rapportera det direkt via rapporteringsverktyget i BeReal-applikationen eller via vårt webbformulär här

Var denna artikel till hjälp?
42 av 72 tyckte detta var till hjälp