Hoppa till huvudinnehållet

Information för Brottsbekämpande Myndigheter

Senast uppdaterad: 24 april 2023

Informationen på den här sidan är avsedd för brottsbekämpande myndigheter som arbetar med BeReal. Mer allmän information finns i vår Integritetspolicy, våra Användarvillkor och våra Gemenskapsstandarder (tillsammans ”Användaravtalet”).

Vilken information har BeReal?

Den information som BeReal kan ha om ett konto varierar beroende på kontoinnehavarens inställningar och användning av våra tjänster. Informationen kan omfatta telefonnummer, för- och/eller efternamn, födelsedatum, användarnamn, en kort biografi, e-postadress, profilbild, foton, RealMojis, bildtexter, kommentarer, meddelanden, geolokalisering, IP-adress, enhetstyp och operativsystem, enhets- och utrustningsdata.

Vår Integritetspolicy beskriver vår praxis för lagring av uppgifter.

Hur gör man juridiska begäranden till BeReal?

Personuppgiftsansvarig för alla användaruppgifter är BeReal SAS, med säte på 30/32 Boulevard Sébastopol 75004 Paris, FRANKRIKE, och som är registrerad under nummer 881 079 685 i handels- och företagsregistret i Paris. Alla begäranden ska ställas till BeReal SAS.

Alla juridiska begäranden ska göras via detta formulär.

Avtal om ömsesidigt juridiskt stöd

BeReal har som policy att snabbt besvara begäranden som är korrekt utfärdade via ett avtal om ömsesidigt juridiskt stöd (”MLAT”) eller en framställan om juridiskt stöd efter korrekt delgivning. När du skickar in en begäran genom ett MLAT-förfarande ska du tydligt ange att begäran kommer via MLAT och inkludera namnet på ursprungslandet.

Vilka typer av begäranden accepterar BeReal?

Begäran om bevarande

När det är juridiskt lämpligt accepterar vi begäranden från brottsbekämpande myndigheter om att bevara register som utgör potentiellt relevanta bevis i rättsliga förfaranden. Vi bevarar, men utlämnar inte, information i 90 dagar i väntan på delgivning av giltig rättslig process. I enlighet med tillämplig lag ska begäranden om bevarande:

 • undertecknas av den tjänsteman som begär ansökan,
 • ha en giltig officiell e-postadress för retur,
 • skickas med ett brevhuvud från de brottsbekämpande myndigheterna i ett format som inte kan redigeras,
 • inkludera BeReal-användarnamnet och så mycket information om den begärda informationen (t.ex. datum och tid för foton eller meddelanden som begärs) så att BeReal kan identifiera och bevara den relevanta informationen.

Begäranden om användarinformation

Icke-offentlig användarinformation kommer inte att lämnas ut utom som svar på en lämplig rättslig process, t.ex. en stämning, ett domstolsbeslut eller annan giltig rättslig process, eller som svar på en giltig begäran om en nödsituation, enligt vad som beskrivs nedan.

Begäranden om information om användarkonton måste i enlighet med tillämplig lag innehålla följande:

 • BeReal-användarnamnet och så mycket information om den begärda informationen (t.ex. datum och tid för foton eller meddelanden som begärs) så att BeReal kan identifiera och bevara den relevanta informationen.
 • Ange detaljer om vilken specifik information som begärs (t.ex. grundläggande prenumerationsinformation) och hur den förhåller sig till din utredning.
 • OBS! Kontrollera att den information du söker inte är allmänt tillgänglig. Vi kan inte behandla alltför breda eller vaga begäranden.
 • Ange en giltig officiell e-postadress (t.ex. name@agency.se) så att vi kan kontakta dig när vi har mottagit din rättsliga process.
 • Utfärdas med ett brevhuvud från de brottsbekämpande myndigheterna.

Begäranden om utlämnande i nödsituationer

Vi kan lämna ut kontoinformation till brottsbekämpande myndigheter som svar på en giltig begäran om utlämnande i nödsituationer. Om vi får information som ger oss anledning att i god tro anse att det föreligger en akut nödsituation med risk för dödsfall eller allvarlig fysisk skada för en person, kan vi tillhandahålla information som är nödvändig för att förhindra denna skada. Vi utvärderar begäran om utlämnande i nödsituationer från fall till fall i enlighet med gällande lagstiftning.

 • Förklara tydligt att detta är en begäran om utlämnande i nödsituationer.
 • Identiteten på den person som riskerar att dö eller drabbas av allvarlig fysisk skada.
 • Nödsituationens art (t.ex. anmälan om självmord, terroristattack, bombhot).
 • BeReal-kontonamnet och så mycket information om den begärda informationen (t.ex. datum och tid för foton eller meddelanden som begärs) så att BeReal kan identifiera och bevara den relevanta informationen.
 • Den specifika information som begärs och varför denna information är nödvändig för att förhindra en nödsituation.
 • Signaturen för polistjänstemannen som lämnat in rapporten.
 • Alla andra tillgängliga uppgifter eller sammanhang om de särskilda omständigheterna.

Meddelande till BeReal-användare om juridisk begäran

BeReal kommer att meddela en användare när man mottar en juridisk begäran som rör dennes konto, såvida BeReal inte är förbjudet att göra det enligt lag. Om bestämmelser om tystnadsplikt gäller för din begäran ska de anges tydligt i begäran. Undantag från vår policy för meddelande till användare kan omfatta tvingande eller kontraproduktiva omständigheter, t.ex. nödsituationer med överhängande hot mot liv, sexuell exploatering av barn eller terrorism.

Kostnadsersättning

BeReal kan begära ersättning för kostnader som uppstår i samband med information som tagits fram i enlighet med rättsliga processer när det är tillåtet enligt tillämplig lag.

Allmänna förfrågningar

Allmänna förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller myndighetspersoner ska skickas via vårt webbformulär.