Hoppa till huvudinnehållet

Sexuell Exploatering Av Barn

Senast uppdaterad: 24 april 2023

Exploatering av barn är strängt förbjudet och BeReal har nolltolerans mot innehåll som innehåller eller främjar sexuell exploatering av barn.

Vad anses vara ett brott mot denna policy?

Innehåll som avbildar, främjar, uppmuntrar eller stöder ett barn som ägnar sig åt sexuellt explicita eller sexuellt suggestiva handlingar, inklusive men inte begränsat till illustrerade, datorgenererade eller andra former av realistiska avbildningar av ett barn i ett sexuellt explicit sammanhang eller som ägnar sig åt sexuellt explicita handlingar, sexualiserade kommentarer om eller riktade mot en känd eller okänd minderårig, länkar till webbplatser från tredje part som är värd för material som rör sexuell exploatering av barn, delning av fantasier om eller främjande av sexuellt utnyttjande av barn, samt uttryck för önskan om att skaffa material som rör sexuell exploatering av barn, rekrytering, annonsering eller uttryckande av intresse för en kommersiell sexuell handling som inbegriper ett barn, eller att hysa och/eller transportera ett barn för sexuella syften, sändning av sexuellt uttryckliga medier till ett barn, involvera eller försöka att involvera ett barn i en sexuellt explicit konversation, försök att erhålla sexuellt explicita medier från ett barn eller försök att involvera ett barn i sexuell aktivitet genom utpressning eller andra incitament, identifiering av påstådda offer för sexuell exploatering av barn med namn eller bild, och främjande eller normalisering av sexuell attraktion till minderåriga som en form av identitet eller sexuell läggning. 

Hur rapporterar jag ett brott mot denna policy?

Om du ser innehåll eller ett konto som du anser bryter mot den här policyn kan du rapportera det direkt via rapporteringsverktyget i BeReal-applikationen eller via vårt webbformulär härVar denna artikel till hjälp?
79 av 96 tyckte detta var till hjälp