Hoppa till huvudinnehållet

RealGroup ⚠️ Det är dags för BeReal.⚠️ meddelanden

ONE ⚠️ Det är dags för BeReal.⚠️ meddelande max per grupp per dag!

Det finns två sätt att skicka meddelandet. Antingen kan gruppadministratören göra detta manuellt när de vill eller automatiskt, beroende på den frekvens som anges av gruppadministratören.

När gruppen skapas bestämmer administratören hur ofta meddelandet ⚠️ Det är dags för BeReal.⚠️ ska skickas. Detta kan när som helst ändras på gruppinställningar.

  1. I gruppchatten trycker du på menyn med tre punkter längst upp till höger.
  2. Tryck på '🔔Meddelanden'.
  3. Välj hur ofta meddelandet ska skickas.

Create Group – Settings.png

Om ett automatiskt meddelande är schemalagt för idag, men administratören utlöser meddelandet manuellt, kommer det automatiska meddelandet inte att skickas.

Endast administratören för gruppen kan aktivera aviseringen manuellt, och endast en gång per dag.

Group – Latest Moment.png

Lär dig allt om RealGroups!

Var denna artikel till hjälp?
741 av 1073 tyckte detta var till hjälp