Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Door je locatie te delen, kunnen je vrienden zien waar je je BeReal hebt genomen. Standaard is het delen van locaties uitgeschakeld, maar eenmaal ingeschakeld zal je locatie worden getoond voor toekomstige BeReal-berichten, tenzij het delen weer is uitgeschakeld.

Je locatie in-/uitschakelen - iOS:

  1. Neem je BeReal. 
  2. Tik op het locatiepictogram boven 'Versturen'. 
  3. Tik op de optie om je locatie in of uit te schakelen. 
  4. Tik op 'Versturen' om je BeReal te posten. 

Je locatie in-/uitschakelen - Android:

  1. Neem je BeReal. 
  2. Tik op het locatiepictogram boven 'Versturen'. 
  3. Kies ervoor om je exacte locatie te delen, of schakel je locatie uit. 
  4. Tik op 'Versturen' om je BeReal te posten. 

 

Het spreekt voor zich, maar deel je locatie alleen als je je daar goed bij voelt. Goed om te weten: het delen van je locatie laat alleen zien waar je je BeReal hebt genomen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5238 van 6457